Usposabljanje

Ob upoštevanju treh načel: inovativnosti, učinka in prenosljivosti ter na podlagi ugotovitev o ekosistemu družinskih podjetij smo pripravili seznam 12 usposabljanj, razvrščenih v 4 glavna tematska področja:
Vsa usposabljanja so odziv na dejanske potrebe po spretnostih in znanju družinskih podjetij ter vseh njihovih članov in osebja.

Razvita so v skladu z uradnimi okviri kompetenc, opisanimi v EntreComp in DigComp.

Vsako usposabljanje je predstavljeno s kratko uvodno animacijo; ponuja poglobljene vsebine, organizirane po učnih enotah, s kratkim ocenjevanjem za vsako od njih in zaključnim zbirnim testom. Ob uspešnem zaključku usposabljanja se uporabniku izda potrdilo. Vsa usposabljanja so dopolnjena z dodatnimi viri.

Družinska podjetja: izbira pravega modela upravljanja

45 minut

Cilj usposabljanja je zagotoviti uporabniku osnovna in specifična znanja o upravljanju družinskega podjetja. Upravljanje družinskega podjetja je pomembna in hkrati zapletena zadeva, ki lahko določi uspeh družinskega podjetja. Pristop k upravljanju se lahko zelo razlikuje glede na stopnjo rasti družinskega podjetja, vsi vpleteni pa bi se morali zavedati, da lahko odločitve, povezane z upravljanjem, določijo moč in slabost družinskega podjetja, zlasti na dolgi rok. Usposabljanje določa splošni pregled modelov upravljanja v zvezi s stopnjo rasti družinskega podjetja in predstavlja nekatera glavna vprašanja, povezana z upravljanjem. Namen je tudi zagotoviti uporabniku nekaj vpogledov v razmislek o lastnem položaju in oceniti potrebo po sprejetju, razvoju ali prilagoditvi modela upravljanja.

Družinsko podjetje: obravnavanje medgeneracijskih vprašanj in opredelitev prehoda generacij

45 minut

Več kot 80 odstotkov podjetij EU je v družinski lasti. Lastniki, ki razmišljajo vnaprej vedo, kako pomembno je načrtovanje nasledstva in kakšne so lahko posledice za prihodnje generacije svoje družine, če ne načrtujejo. Veliko podjetij je razpadlo, ker ni bilo nasledstva za vodenje podjetja. Tesno vodena dejavnost brez načrta za nasledstvo, skupaj z neustreznim ali neobstoječim načrtovanjem nepremičnin, lahko povzroči presežne davke na nepremičnine, družinske spore in splošni kaos ob upokojitvi ali smrti pomembnega lastnika. Dobro organizirana generacijska menjava je bistvena za uspešen prenos premoženja na naslednjo generacijo.

Kaj se zgodi, če se zgodi? - priročnik za nujne primere za nenadno ali začasno dedovanje

45 minut

V tem tečaju so uporabniki pripravljeni na nujni primer s priročnikom. Med tečajem je najprej pojasnjeno, kaj je priročnik za nujne primere in zakaj vsako družinsko podjetje potrebuje priročnik. Pojasnjena je struktura priročnika in predstavljena je njegova uporaba. Nujna situacija lahko zadene vsakogar nepričakovano tako v zasebnem, kot poklicnem življenju. Da bi zmanjšali »škodo« po izrednih razmerah, je priročnik za nujne primere obstoječega pomena. Uporabnike spodbujamo, da obstoječe priročnike redno preizkušajo. Predstavljena je tudi vloga in vrste pooblastil. Na koncu tečaja se uporabnika spodbuja, da ustvari ali posodobi svoj priročnik.

Evropski finančni instrumenti za družinsko poslovanje

45 minut

Družinska podjetja lahko razvijajo svoja podjetja zunaj svojega nacionalnega ozemlja. Evropska unija ponuja instrumente, ki jim lahko pomagajo pri krepitvi in vzpostavitvi njihove gospodarske mednarodne prisotnosti. S tem usposabljanjem bo uporabnik izvedel več o javnih razpisih na evropski ravni. Ne glede na to, ali gre za zagotavljanje blaga ali storitev, lahko družinska podjetja zaradi mednarodnih priložnosti dosežejo gospodarski uspeh. Natančneje, uvedeni bosta dve platformi: TED (Tenders Electronic Daily) in SEDIA (enotno območje za izmenjavo elektronskih podatkov). Uporabnik bo izvedel tudi več o Evropskem socialnem skladu, drugi pomembni veji možnosti financiranja.

Delo od doma

40 minut

V času epidemije Covid 19 se je v evropskih podjetjih beležila strma porast dela od doma, za poklice, pri katerih se taka oblika dela lahko izvaja. Tudi družinska podjetja so se znašla v enaki situacij, zato je pričujoči modul namenjeni opredelitvi kaj je delo od doma, kakšne so minimalne pravne zahteve, ki morajo biti izpolnjene, da lahko zaposleni delajo od doma, poglavje skuša obrazložiti porast dela od doma v času epidemije ter posledice , ki jih to prinaša tako za družinska podjetja, kakor tudi zaposlene, na koncu pa so podana namigi za učinkovito delo od doma. Cilj modula je družinskim podjetjem omogočiti celosten vpogled v koncept dela na domu ter jih opremiti z osnovnimi znanji za učinkovito organizacijo le te novejše oblike dela.

Kako zaščititi svoje družinsko podjetje pred kibernetskimi napadi?

40 minut

Digitalizacija je dandanes ključni vidik za povečanje vašega družinskega podjetja. Omogoča več priložnosti za poslovno preobrazbo, prilagajanje izdelkov in storitev širši javnosti, zato jih omogoča bolj »strankam prijazno« podjetje in širi vaše možnosti dobička. Kljub številnim prednostim pa je treba poskrbeti tudi za nekatere slabosti in vidike, kot je kibernetska varnost. Pri digitalizacije vašega podjetja so lahko nekateri občutljivi podatki in informacije ranljivi za kibernetske napade in hekerje. Zato se morate naučiti o bistvenih značilnostih kibernetske varnosti, ki bodo vašemu družinskemu podjetju pomagale čim bolj varno rasti.

Kako narediti vaše družinsko podjetje digitalno učinkovito.

45 minut

Dandanes je za vsako vrsto poslovanja treba imeti digitalno prisotnost. Ko govorimo o majhnih družinskih podjetjih, postane digitalna prisotnost še pomembnejša, saj lahko internet preseže fizične meje malega podjetja in s tem razširi njegove potencialne možnosti. Za dosego tega namena boste morali imeti podjetniški duh, da boste lahko izkoristili različna digitalna orodja, ki so na voljo, da boste lažje dosegli cilj. Omogočila vam bo, da oblikujete in ustvarite svojo spletno stran, dosežete širšo javnost, promovirate svoj izdelek ali storitve ter prenašate vrednote družinskih podjetij prek socialnih omrežij, gradite in izvajate spletno marketinško strategijo ter digitalno delite in upravljate svoje delo in dokumente.

Disciplina projektnega vodenja za družinsko podjetje

45 minut

Zakaj bi se družinsko podjetje sploh ob tem utegnilo poglobiti v neodločen del discipline projektnega vodenja (PM)? V okviru te vadbene enote bomo namesto zgolj discipline uvedli cilje v disciplino PM kot pristop. Ta osredotočenost na pm bo bralcem omogočila, da bodo veliko bolj usposobljeni in učinkoviti pri oblikovanju, razvoju in uvajanju svojega strateškega načrta za gospodarsko rast in konkurenčnost podjetij. Izpostavili bomo opredelitvene elemente PM, temeljne odgovornosti vodje projekta in tisto, kar "projekte" razloči od "procesa".

Šest okvirov za organizacijsko kulturo v družinskem podjetju

30 minut

Komunikacija vpliva na učinkovitost organizacije, njeno odzivnost na zunanje dražljaje, skupno izmenjavo informacij / vložkov. Kaj pa vpliva na komunikacijo? Če se zaposleni počutijo spodbudno pri izmenjavi misli za izboljšanje svojih nalog in celotnega procesa, za kar so odgovorni, je to predvsem stvar podnebja organizacije. Vsota dojemanj notranjih oseb o organizaciji, o souporabah delovnega okolja, njihovih vodij in njihove vloge v podjetju. To ni znanstveni koncept, vsekakor pa ga je mogoče meriti in oceniti po zaslugi prilagojenih raziskav.

Človeški viri v projektnem vodenju

45 minut

Prvi vir projektnega vodje predstavlja njegova ekipa. Pred upravljanjem financ, nalog, dejavnosti in tehnologij se vodje projektov vsakodnevno ukvarjajo z ljudmi. Pozitiven izid projekta je predvsem stvar ljudi, ki so delali na njegovih rezultatih – in kako so sodelovali s svojimi energijami, izkušnjami in know-howom. Kljub temu upravljanje ljudi nikoli ni enostavno, natančneje v projektnem upravljanju, disciplini, ki je izjemno raznolika v vsebini, obsegu in ciljih. Zagotovo ste lahko prepričani, da bo slabo motivacijo in pomanjkanje zavzetosti projektne ekipe vodilo kot rezultate do zelo slabih izvedb...

Upravljanje in komuniciranje interesnih skupin za družinska podjetja

45 minut

V modulu usposabljanja IDP smo uvedli disciplino projektnega vodenja za družinska podjetja s podrobnim ozadjem vseh dejavnosti, funkcij in procesov, ki vključujejo zanesljivost projekta. V večkratnih primerih so se kolegi sklicevali na strateško vlogo, ki jo je imelo komuniciranje, da bi negovali in ohranjali živahne pozitivne (strokovne) odnose s tretjimi strankami. Cilj modula usposabljanja IHF je omogočiti cilje za vzpostavitev zaupanja vredne slike med mrežo STKH, s katerimi bi se lahko soodločali (civilna družba na splošno , partnerji, javne uprave, tretji sektor itd.). V primeru usposabljanja IDP je bila vloga komunikacije v zvezi z upscalingom, prepoznavnostjo in vključevanjem projekta. V tem okviru bo komunikacija obravnavana kot samostojna funkcija poslovnega upravljanja za konkurenčni uspeh.

Obvladovanje stresa v družinskih podjetjih

45 minut

Med tečajem se bodo uporabniki naučili definicije stresa. Z razumevanjem različnih vrst stresa bodo prepoznali razliko med pozitivnim in negativnim stresom. Omenjeni bodo stresorji, uporabnikom pa se bodo predstavile različne tehnike soočanja s stresom. Opisani so najpomembnejši vzroki stresa v družinskih podjetjih. Poleg tega je izgorelost trenutno zelo pogosta po vsem svetu, družinska podjetja pa so zaradi svoje edinstvene narave veliko bolj ranljiva. Med tečajem so razlogi za to podrobno navedeni in predstavljene so statistike. Zahvaljujoč modelu Manfred F. R. Kets de Vries se lahko uporabniki izognejo disfunkciji v družinskem podjetju in s tem upravljajo največji stresni faktor.