Zbirka orodij

Zasnovali smo 7 orodij, namenjenih izboljšanju poslovanja družinskih podjetij na preprost in učinkovit način.

Orodje za samoocenjevanje

Ocenjevanje na podlagi vrste kazalnikov na strateških področjih delovanja družinskih podjetij, kot so kadri, upravljanje in vodenje. Namen orodja za samoocenitev je, da podjetje opredeli v kakšni fazi se nahaja ter opredeliti priložnosti, ki jih ima podjetje ter šibkih točk, ki bi jih lahko izboljšali.

Kontrolni seznam družinskih podjetij

Je ključno orodje za podporo družinskim podjetjem pri postavljanju pravih vprašanj o poslovnih funkcijah, družinskih vidikih in vprašanjih upravljanja.

Smernice za družinska podjetja

Poglobljeno nadaljevanje tem, ki so bile izpostavljene v kontrolnem seznamu.

Predloga družinskega pakta

Pregled orodij, ki se uporabljajo na ravni držav partnerstva in na evropski ravni za lažje nasledstvo v družinskem podjetju

Kontrolni seznam kibernetske varnosti za družinska podjetja

Opredelitev morebitnega pomanjkanja digitalnega znanja in veščin, ki bi lahko določalo tveganja pri kibernetski varnosti družinskega podjetja

Kontrolni seznam za nujne primere

Za samoocenjitev poslovnih tveganj in pripravo ali posodobitev priročnika za nujne primere družinskega podjetja.

Banka znanja VESTA

Zbirka vseh virov, orodij in usposabljanj, pridobljenih pri mapiranjuekosistema družinskega podjetja