Kontrolni seznam za družinska podjetja


Kontrolni seznam so razvili partnerji projekta VESTA kot “osrednje orodje” za podporo družinskim podjetjem pri postavljanju pravih vprašanj o poslovnih funkcijah, družinskih vidikih in vprašanjih glede upravljanja. Ta kontrolni seznam ni izčrpen ali popoln, zasnovan je kot uporabniku prijazno orodje za enostavno preverjanje in uporabo s strani zaposlenih v družinskih podjetjih.

Vsako podjetje je drugačno in vsaka družina je edinstvena: zaradi tega je vsako družinsko podjetje posebno, z izrazitimi in posebnimi značilnostmi, ki jih ni mogoče zajeti z enim samim orodjem ali okvirom. Ta kontrolni seznam lahko z enostavnimi vprašanji spodbudi notranje razprave, izmenjave in viharjenje možganov o poslovnih in družinskih vidikih družinskih podjetij.

Poslovni vidiki

Da Ne Ne vem

Strategija: kot podjetje imamo srednjeročno strategijo rasti

Da Ne Ne vem


Vrednote: družinska načela in vrednote “obveščajo” naše podjetje in vsi družinski člani so usklajeni s temi vrednotami.

Da Ne Ne vem


Komunikacija je kljub družinskim vezem odprta in funkcionalna (notranja komunikacija med zaposlenimi, tako družinskimi kot nedružinskimi člani)

Da Ne Ne vem


Zaposlovanje: jasno, pregledno ter temelji na funkciji in kvalifikacijah

Da Ne Ne vem


Kadrovska služba: pošten in nepristranski odnos kadrovske službe do vseh zaposlenih ne glede na družinske vezi

Da Ne Ne vem


Ali potrebujemo / želimo / imamo vodje, ki niso pripadniki družine, za določene poslovne funkcije

Da Ne Ne vem


Usposabljanje: obstaja kultura usposabljanja, odprta za vse zaposlene v podjetju

Da Ne Ne vem


Finančno upravljanje: jasno razlikovanje med premoženjem podjetja in družinskim premoženjem

Da Ne Ne vem


Družinski vidik

Da Ne Ne vem

Družinski člani delijo kulturo in vrednote podjetja.

Da Ne Ne vem


Družinski člani spodbujajo kulturo rasti, inovacij in podjetništva, tudi z kolegi, ki niso člani družine.

Da Ne Ne vem


Družinski člani so dobrodošli, če se želijo se pridružiti podjetju

Da Ne Ne vem


Imamo pravila/pogoje za vstop družinskih članov v podjetje

Da Ne Ne vem


Razpolagamo s transparentnim mehanizmom za (prostovoljen ali neprostovoljen)izstop družinskih članov iz podjetja

Da Ne Ne vem


Vloge, funkcije in odgovornosti med družinskimi člani so jasno opredeljene

Da Ne Ne vem


Uspešnost družinskih članov se ocenjuje z enakimi mehanizmi, kot se uporabljajo za zaposlene

Da Ne Ne vem


Imamo že izdelan načrt za nasledstvo

Da Ne Ne vem


Imamo načrt za usposabljanje naslednika(ov)

Da Ne Ne vem


Družinski člani učinkovito komunicirajo med poslovnimi funkcijami

Da Ne Ne vem


Med družinskimi člani prihaja do sporov/trenj

Da Ne Ne vem


Med zaposlenimi in družinskimi člani prihaja do sporov/trenj

Da Ne Ne vem


Vzpostavljen je mehanizem za obvladovanje/reševanje konfliktov, ki predvideva težave med družinskimi člani

Da Ne Ne vem


Smo spolno nevtralno podjetje (ženske družinske člane spodbujamo, da se pridružijo podjetju)

Da Ne Ne vem


Naše družinske izkušnje in vrednote se prenašajo tudi v družbeno odgovornost podjetij (vključevanje, invalidnost, okolje itd.)

Da Ne Ne vem


Upravljalski vidiki

Da Ne Ne vem

Pravni vidiki vključitve upoštevajo “družinsko razsežnost” podjetja

Da Ne Ne vem


Sporazum delničarjev, ki pojasnjuje funkcije, vloge, odgovornosti in pričakovanja

Da Ne Ne vem


Razmerje med družino in podjetjem je jasno opredeljeno in opisano v uradnem dokumentu

Da Ne Ne vem


Redno organiziramo družinske sestanke, na katerih razpravljamo o poslovnih vprašanjih in strategiji

Da Ne Ne vem


Potrebujemo “odbor direktorjev”

Da Ne Ne vem


Upoštevamo in vključujemo mnenja članov, ki niso člani družine.

Da Ne Ne vem


Imamo strategijo preživetja, ki je neodvisna od družinskega nasledstva

Da Ne Ne vem


Naše podjetje se redno revidira/preverja glede učinkovitosti

Da Ne Ne vem