Opredelitev ekosistema družinskega podjetja

Ocenitev realnih in vidnih potreb po izobraževanju...

Spoznajmo evropska družinska podjetja:

Opredelili smo položaj evropskih družinskih podjetij: pravne opredelitve, količinske kazalnike, značilnosti, prednosti in slabosti ter potrebe po usposabljanjih. Pripravili smo povzetek (Summary) rezultatov in preglede petih držav. Za prenos dokumentov kliknite na ikone.


Naše delo je, da določimo dejanske in vidne potrebe po izobraževanju. Podrobneje:

  • Raziskujemo in poiščemo ustrezno literature, dokumentacijo, statistične podatke in podatke o družinskih poslih v različnih okoliščinah v državi
  • Določimo ključne akterje in deležnike v ekosistemu družinskega podjetništva
  • Ekstrapolacija elementov, ki so značilni za pojav družinskega podjetja, z označevanjem posebnih pospeševalcev in zaviralcev
  • Določimo potrebe po izobraževanju, ki ga lahko ponudi projekt VESTA