Guidelines and Policy Recomendations

Ta oddelek vsebuje Smernice za prihodnjo uporabo, celovit dokument, ki pojasnjuje uporabo izdelkov VESTA in zagotavlja trajnost v prihodnosti, ter Priporočilo za politiko, jedrnat dokument, ki združuje glavne ugotovitve analize VESTA o ekosistemu družinskih podjetij in je uporaben za oblikovalce politike ter njihove morebitne ukrepe za krepitev tovrstne realnosti.