Delo od doma

Opis


V času epidemije Covid 19 se je v evropskih podjetjih beležila strma porast dela od doma, za poklice, pri katerih se taka oblika dela lahko izvaja. Tudi družinska podjetja so se znašla v enaki situacij, zato je pričujoči modul namenjeni opredelitvi kaj je delo od doma, kakšne so minimalne pravne zahteve, ki morajo biti izpolnjene, da lahko zaposleni delajo od doma, poglavje skuša obrazložiti porast dela od doma v času epidemije ter posledice , ki jih to prinaša tako za družinska podjetja, kakor tudi zaposlene, na koncu pa so podana namigi za učinkovito delo od doma. Cilj modula je družinskim podjetjem omogočiti celosten vpogled v koncept dela na domu ter jih opremiti z osnovnimi znanji za učinkovito organizacijo le te novejše oblike dela.
Ključne besede


Delo od doma
Vsebina

Vsebina za prenos
Bibliography


Haddon, Leslie and Brynin, Malcom (2005) The carácter of telework and the characteristics of teleworkers. http://eprints.lse.ac.uk/67001/1/Haddon_character_of_telework.pdf, KPGM (2021)

International working from home report , https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ch/pdf/international-working-from-home-report-2021.pdf

https://www.betterup.com/blog/telecommuting

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_739879/lang--en/index.htm

Povratne informacije


Kaj menite o tem usposabljanju?