Vprašalnik o zadovoljstvu uporabnika Obvladovanje stresa v družinskih podjetjih


1. Kako ste vključeni v sektor družinskih podjetij?


2. Na lestvici od 1 do 4 ocenite naslednje vidike gradiva za usposabljanje

1. Teme predmeta so bile zame relevantne
2. Z opravljenim usposabljanjem sem zadovoljen/a
3. Cilji tečaja so bili doseženi
4. Gradivo za usposabljanje je bilo primerno za moje potrebe


3. Kaj vam je bilo najbolj všeč in katere vidike usposabljanja bi lahko izboljšali?4. Katere vidike tečaja boste uporabili pri svojem vsakdanjem delu?5. Na lestvici od 1 do 4 ocenite naslednje vidike platforme OER:

1. Platforma VESTA OER je enostavna za uporabo in navigacijo
2. Gradivo za usposabljanje na platformi VESTA je enostavno prepoznati, dostopati do njega in ga uporabljati
3. Na splošno sem zadovoljen s platformo VESTA