Novice

Orodja in usposabljanje za družinska podjetja v EU: konzorcij se je srečal spletnem sestanku partnerstva projekta VESTA

Image

2021-03-17

17. marca 2021 so se partnerji projekta pridružil drugemu transnacionalnemu srečanju projekta VESTA, ki je sofinanciran iz programa Erasmus Plus Evropske komisije in združuje 6 partnerjev iz 5 držav (Belgija, Nemčija, Italija, Slovenija in Španija). Srečanje, ki je bilo prvotno načrtovano v Bruslju v Belgiji, je zaradi omejitev programa COVID-19 potekalo v spletnem načinu.

Glavni namen srečanja je bila predstavitev poročil o družinskih podjetjih po državah (iz Nemčije, Italije, Španije, Slovenije in EU), vključno z zelo podrobno analizo vsakega partnerja. V prvi fazi izvajanja programa VESTA so se namreč partnerji osredotočili na pregled strateških dokumentov, študij, raziskav, člankov ter drugih ustreznih virov. Glavni cilj te raziskovalne faze je bil razumeti in analizirati vloge družinskih podjetij, opredelitve, regulativne okvire, kvantitativne in kvalitativne kazalnike ter vse pomembne trende, ki so koristni za opis tega pojava (ki pomembno prispeva k več kot 14 milijonom operativnih podjetij in več kot 60 milijonom delovnih mest v EU).

Pričujoča raziskovalna faza bo partnerjem omogočila opredelitev izzivov in potreb po usposabljanju v sistemu poklicnega izobraževanja in usposabljanja, nato pa bodo razvili niz orodij in usposabljanj, ki bodo brezplačno na voljo na spletu in bodo namenjena ciljni skupini t.j. družinskim podjetjem. Glede na predhodne rezultate so trenutno skupni izzivi družinskih podjetij naslednji:

1. Generacijska primopredaja (prenos lastništva)
2. Digitalizacija
3. Varovanje družinskih vrednot in dediščine
4. Diverzifikacija in internacionalizacija

Cilj projekta VESTA je podpirati rast in ohranjati konkurenčnost družinskih podjetij, da bi si lahko prizadevala in še naprej igrala ključno vlogo družbenega varovala in gospodarskega motorja rasti, in sicer z razvojem inovativnih operativnih orodij in virov usposabljanja. V tem okviru je VESTA namenjena družinskim podjetjem, zlasti mikro in malim, formalnim in neformalnim ponudnikom storitev poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter predstavnikom skupin uporabnikov, posrednikom in članom podpornih združenj, medijem ter vsem, ki jih zanima upravljanje družinskih podjetij.

Za dodatne informacije o programu VESTA:

https://www.facebook.com/vestaeuropeproject