Vprašalnik o zadovoljstvu uporabnika Predloga dru��inskega pakta


1. Kako ste vključeni v sektor družinskih podjetij?


2. Na lestvici od 1 do 4 ocenite naslednje vidike orodij

1. Teme, ki jih pokrivajo orodja so bile zame koristnae
2. Zadovoljen/a sem s ponujenim orodjem
3. Orodje dosega zastavljene cilje
4. Orodja so bila primerna za moje potrebe


3. Kaj vam je bilo najbolj všeč in katere vidike orodja bi lahko izboljšali?4. Katere vidike orodja boste lahko uporabili pri svojem vsakodnevnem delu?5. Na lestvici od 1 do 4 ocenite naslednje vidike platforme OER:

1. Platforma VESTA OER je enostavna za uporabo in navigacijo
2. Gradivo iz zbirke orodij VESTA je enostavno prepoznati, dostopati do njega in ga uporabljati
3. Na splošno sem zadovoljen s platformo VESTA