Upravljanje in komuniciranje interesnih skupin za družinska podjetja

Description


V modulu usposabljanja IDP smo uvedli disciplino projektnega vodenja za družinska podjetja s podrobnim ozadjem vseh dejavnosti, funkcij in procesov, ki vključujejo zanesljivost projekta. V večkratnih primerih so se kolegi sklicevali na strateško vlogo, ki jo je imelo komuniciranje, da bi negovali in ohranjali živahne pozitivne (strokovne) odnose s tretjimi strankami. Cilj modula usposabljanja IHF je omogočiti cilje za vzpostavitev zaupanja vredne slike med mrežo STKH, s katerimi bi se lahko soodločali (civilna družba na splošno , partnerji, javne uprave, tretji sektor itd.). V primeru usposabljanja IDP je bila vloga komunikacije v zvezi z upscalingom, prepoznavnostjo in vključevanjem projekta. V tem okviru bo komunikacija obravnavana kot samostojna funkcija poslovnega upravljanja za konkurenčni uspeh.
Keywords


Notranje komuniciranje, zunanje komuniciranje, stkh identifikacija, sodelovanje STKH, upravljanje STKH, javna identiteta, ugled, kultura orga&
Contents

Downloadable Content
Bibliography


Priporoča R.Freeman's bibliografija, s posebno sklicevanjem na:

Freeman, R. E. 1984. Strateško upravljanje: pristop zainteresiranih strani. Boston: Pitman

Demo


Demo Video