PRIMORSKA GOSPODARSKA ZBORNICA

Image

PGZ je gospodarska zbornica, ki temelji na članstvu. Poslanstvo PGZ je v čim večji meri zastopati interese podjetnikov in gospodarskih družb ter dvigniti splošno blaginjo prebivalstva. Prizadevanja PGZ so usmerjenja k ustvarjanju poslovnih priložnosti za podjetja – tako domača kakor tudi tuja.

Prizadevanja PGZ so usmerjena tudi k povezovanju izobraževalnih ustanov (predvsem šol tehničnih usmeritev) s potrebami podjetij, glede na potrebe regije.

PGZ je regijska gospodarska zbornica, ki samostojno pokriva več kot 5400 poslovnih subjektov, v večini malih, srednje velikih ter mikro podjetij, ki izhajajo predvsem iz logistike, turizma ter kovinsko-predelovalne industrije.

PGZ je stičišče Obalno-kraškega gospodarstva, ključna ustanova za podporo podjetjem, zelo tesno sodeluje z Univerzo na Primorskem, z drugimi raziskovalno-razvojnimi ustanovami in lokalnimi skupnostmi v regiji. Tesno je povezana in sodeluje z ostalimi regijskimi gospodarskimi zbornicami, dobro sodeluje tudi z zbornicami iz sosednjih držav: Hrvaška, Srbija, Italija, Črna Gora ter iz drugih držav.

POJDI NA STRAN