Novice

Spletna stran projekta VESTA je zdaj aktivna

Image

2021-01-27

Spletna stran projekta VESTA je zdaj aktivna (https://www.projectvesta.eu/), na njen najdete natančne informacije o ciljih projekta, dejavnostih in rezultatih. Platforma bo vsebovala vse informacije o projektu, aktivnostih in rezultate.

Cilj projekta je podpirati rast in ohranjati konkurenčnost družinskih podjetij, da bi lahko z razvojem inovativnega operativnega orodja, usposabljanji ter učnimi rešitvami še naprej igrala ključno vlogo socialnega blažilca ter motorja gospodarskega rasti.

Uporabnikom prijazno platformo je vzpostavil španski partner IWS (Internet Web Solutions) in celotno partnerstvo jo bo v času izvajanja projekta nenehno posodabljalo. Spletno mesto VESTA je na voljo v petih jezikih (angleškem, nemškem, italijanskem, slovenskem in španskem) ter je sestavljeno iz več odsekov, ki so v celoti odprti in namenjeni vsem uporabnikom.

DOMAČA STRAN: odsek uporabnike seznani s platformo VESTA s poudarkom na treh glavnih rezultatih projekta:
• Mapiranje
• Orodja
• Usposabljana

PROJEKT: opisuje glavni cilj projekta VESTA (»zakaj VESTA?«), uporabnikom zagotavlja osnovne informacije o pojavu družinskega podjetništva in na kakšen način bo projekt podpiral rast in konkurenčnost družinskih podjetij.

PARTNERJI: opisuje partnerje, vključene v projekt VESTA
OPREDELITEV: ta odsek bo vseboval končno poročilo o ekosistemu družinskega podjetja, kar bo partnerjem omogočilo, da opredelijo in ocenijo resnične in zaznane potrebe po usposabljanju.

ORODJA: vključuje inovativna in uporabna orodja za izboljšanje poslovanja družinskih podjetij. Še posebej:
1. orodja za samoocenitev ter evalvacijo na podlagi številnih kazalnikov (operativnih, vodstvenih, družinskih itd.) Za razločevanje med "resničnimi" in "zaznanimi" izzivi družinskih podjetij;
2. Operativna orodja za usmerjanje družinskih podjetij, zlasti mikro podjetij, skozi procese in izzive, povezane z medgeneracijskim učenjem, predajo in nasledstvom, človeškimi viri ter oblikovanjem strategij.

ŠOLANJE: vključevalo bo vsebine in orodja v več jezikovnih različicah (angleški, španski, italijanski, slovenski in nemški).

SLOVAR: opredeljuje in razlaga glavne izraze, povezane z družinskimi podjetji.

NOVICE: tekoče novice o poteku projekta VESTA.

PRIDRUŽENI PARTNERJI: vključiti želimo čim več pridruženih partnerjev in razširiti vest o projektu VESTA na končne uporabnike, splošno javnost in končne upravičence.

Projekt VESTO upravlja šest partnerjev iz petih držav, tj. Belgije, Nemčije, Italije, Slovenije in Španije, sofinancira pa jo program Evropske komisije Erasmus +.

Sledite nam:
https://pgz-slo.si

https://www.facebook.com/primorskagospodarskazbornica